Toán lớp 4 sách cánh diều Ôn tập về hình học và đo lường trang 8 - Học Toán Online
Chuyên mục
Chưa được phân loại

Toán lớp 4 sách cánh diều Ôn tập về hình học và đo lường trang 8

Toán 4 cánh diều trang 8, Ôn tập về hình học và đo lường trang 8, giải bài tập sgk.

Xem video bài học tại đây.

  1. Trò chơi đố bạn

– Kể tên các hình đã học

– Nêu cánh tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông.

– Nêu cách tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông

– Kể tên các đơn vị đo độ dài, khối lượng, dung tích, diện tích đã học.

Trả lời :

Các hình đã học :

toán 4 cánh diều trang 8

Cách tính chu vi hình tam giác :

Muốn tính chu vi hình tam giác, ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác đó.

Cách tính chu vi hình tứ giác :

Muốn tính chu vi hình tứ giác, ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác đó.

Cách tính chu vi hình chữ nhật :

Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

Cách tính chu vi hình vuông :

Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài của một cạnh nhân với 4

Cách tính diện tích hình chữ nhật :

Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo)

Cách tính diện tích hình vuông :

Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài của một cạnh nhân với chính nó.

Các đơn vị đo độ dài đã học :

Các đơn vị đo khối lượng đã học

Các đơn vị đo dung tích đã học

Các đơn vị đo diện tích đã học

2. a) Dùng ê ke kiểm tra rồi nêu tên góc vuông, góc không vuông trong các hình sau

b) Đo độ dài các cạnh rồi tính chu vi, diện tích mỗi hình sau.

Trả lời :

a)

+ Góc vuông đỉnh N, cạnh NM, NO

+ Góc vuông đỉnh I, cạnh IH, IK

+ Góc vuông đỉnh B, cạnh BA, BC

+ Góc không vuông đỉnh S, cạnh SR, ST

b)

Các em tự đo độ dài các cạnh mỗi hình rồi tính chu vi, diện tích các hình theo hướng dẫn bài tập 1.

3.

Trả lời :

+ Khối hộp chữ nhật có tất cả 6 mặt, khối lập phương cũng có tất cả 6 mặt.

+ Vậy theo em, cần 6 màu sơn để sơn hết các mặt của từng khối hình đó.

4. Đọc nhiệt độ ghi trên mỗi nhiệt kế sau :

Trả lời :

– Nhiệt độ ghi trên nhiệt kế A là 100C

– Nhiệt độ ghi trên nhiệt kế B là 250C

– Nhiệt độ ghi trên nhiệt kế C là 400C

– Nhiệt độ ghi trên nhiệt kế D là 220C

5. Chọn thẻ ghi cân nặng thích hợp với mỗi hình vẽ

Trả lời :

6. Chọn đáp án đúng

Trả lời :

Mỗi bể chứa số lít nước thải là :

36 000 : 4 = 9 000(l)

Chọn C

7.

Trả lời :

– Diện tích của gian hàng gốm sứ là 16 ô vuông

– Diện tích của gian hàng sơn mài là 8 ô vuông

– Diện tích của gian hàng điêu khắc là 12 ô vuông

– Diện tích của gian hàng mây tre là 4 ô vuông

– Diện tích của gian hàng đồ gỗ là 12 ô vuông

Vậy gian hàng có diện tích lớn nhất gian hàng gốm sứ.

Xem tất cả các bài học toán lớp 4 cánh diều tại đây