Bài tập về nhà toán lớp 3 - Học Toán Online
Chuyên mục
Bài tập về nhà toán lớp 3 Toán nâng cao lớp 3

Toán nâng cao lớp 3 tính chu vi hình vuông

Bài toán : Nếu bớt 1 cạnh hình vuông đi 4cm thì ta được một hình chữ nhật có diện tích bé hơn diện tích hình vuông 36 cm2. Tính chu vi của hình vuông đó.

Gợi ý :
– Chu vi hình vuông = cạnh hình vuông x 4
-Vậy muốn tính chu vi các em phải đi tìm cạnh của hình vuông=…?
-Nếu bớt một cạnh của hình vuông đi 4cm thì phần diện tích bớt đi
chính là hình chữ nhật có một cạnh là 4cm và một cạnh là cạnh của
hình vuông ban đầu
-Phần diện tích bớt đi = 36cm2
-Tức là ta có : cạnh hình vuông x 6 = 36
Các em nhớ tự làm trước khi xem cách giải

Chuyên mục
Bài tập về nhà toán lớp 3 Đề thi toán lớp 3 Lớp 3

Đề ôn thi học kì 2 môn toán lớp 3 đề số 2

Câu 1.Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

a)Ngày 29 tháng 4 là thứ bảy, ngày 5 tháng 5 là thứ mấy?

A.Thứ năm

B.Thứ bảy

C.Thứ sáu

D. Thứ tư

Gợi ý :
-Tháng tư chỉ có 30 ngày
– Từ 29 tháng 4 đến 5 tháng 5 có 6 ngày
– ngày 29 tháng tư là thứ bảy, thì 7 ngày sau vẫn là thứ bảy
-vậy 6 ngày sau là thứ mấy?

b) Chu vi của hình vuông là 64cm, cạnh của hình vuông là :

Chuyên mục
Bài tập về nhà toán lớp 3 Đề thi toán lớp 3 Lớp 3

Đề thi toán lớp 3 kì 2 đề số 1- ôn tập cuối năm

Đề thi toán lớp 3 kì 2, đề số 1 tổng hợp các kiến thức cơ bản và nâng cao cho các em ôn thi thật tốt, các em nhớ đây là đề chỉ mang tính tham khảo được biên soạn bởi kênh youtube : Học Toán On line.

Câu 1.Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

a) Số liền sau số 54 999 là :

A. 54 900

B. 55000

C. 54 600

D. 5500

Gợi ý :
-Muốn tìm số liền sau một số ta lấy số đó +1
-Muốn tìm số liền trước một số ta lấy số đó – 1

b) Số nào lớn nhất trong các số sau : 75 360 ; 75 603 ; 75 630 ; 75 306

Chuyên mục
Bài tập về nhà toán lớp 3 Đề thi toán lớp 3 Lớp 3

Đề thi học kì 2 môn toán lớp 3 (tham khảo)

Đây là đề thi chỉ mang tính tham khảo, giúp các em học sinh rèn luyện và củng cố thêm kiến thức.

Câu 1. Số nào lớn nhất trong các số sau : 57 802 ; 75 802 ; 82 057 ; 28057.

A. 57 802

B.75 802

C.82057

D. 28057.