Bài tập về nhà toán lớp 4 - Học Toán Online
Chuyên mục
Bài tập về nhà toán lớp 4 Đề thi toán lớp 4 Lớp 4

Đề ôn thi kì 2 Toán lớp 4 đề số 3

Câu 1.a)

Số thích hợp điền vào ô trống là :

A.36

B. 63

C.37

D. 60

Chuyên mục
Bài tập về nhà toán lớp 4 Đề thi toán lớp 4 Lớp 4

Đề ôn thi học kì 2 toán toán lớp 4 đề số 2

Câu 1.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Cho số 547… điền vào chỗ chấm để được số :

a) Vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5

b) Vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 9

Câu 2. a)

điền số thích hợp vào ô trống để được hai phân số bằng nhau

Chuyên mục
Bài tập về nhà toán lớp 4

Các dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

1.Dạng cơ bản : Tuổi của bố và Hà là 40 tuổi, tuổi Hà bằng 1/3 tuổi bố.Tính tuổi của mỗi người.

Bài giải

Ta có sơ đồ :