Đề thi toán lớp 2 - Học Toán Online
Chuyên mục
Đề thi toán lớp 2

Đề thi giữa học kì 2 toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống năm học 2021-2022.

Đề thi giữa học kì 2 toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống (có đáp án) được biên soạn bởi kênh Thành Đô Vlog. Đề thi chỉ mang tính tham khảo với mục đích giúp các em học sinh tự ôn luyện và bổ sung kiến thức.

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Chọn đáp án đúng : Mỗi đĩa có 5 quả cam, 8 đĩa có :

A. 58 quả cam

B. 40 quả cam

C. 45 quả cam

D.35 quả cam.

Câu 2. 16 viên bi chia cho mỗi bạn 2 viên thì mấy bạn được chia.

A. 9 bạn

B. 7 bạn

C. 8 bạn

D. 6 bạn

Câu 3. Số tròn chục lớn nhất có ba chữ số khác nhau trừ đi 80 bằng bao nhiêu?

A. 800

B. 960

C. 980

D . 900

Câu 4. 17 < 2 x …< 20 . Số điền vào chỗ chấm là :

A. 10

B. 9

C. 8

D. 7

PHẦN II TỰ LUẬN

Câu 5. Viết các số 761 ; 462 ; 832 ; 458.

a) Theo thứ tự từ lớn đến bé

b) Theo thứ tự từ bé đến lớn.

Câu 6. Điền dấu > ; < ; = vào chỗ chấm :

a) 784 …700 + 80 + 4

b) 794 …769

c) 1000 …999

d) 30 : 5 … 30 : 10

e) 5 x 8 … 5 x 5

Câu 7. Một đàn thỏ có 45 con, mẹ muốn nhốt 5 con một ngăn. Vậy mẹ cần mấy ngăn để nhốt hết số thỏ đó?

Chuyên mục
Đề thi toán lớp 2

Đề thi học kì 2 toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống.

Đề thi học kì 2 toán lớp 2 kết nối tri thức được biên soạn bởi kênh Kênh Thành Đô Vlog . Đề chỉ mang tính tham khảo giúp các em rèn luyện và củng cố thêm kiến thức.

Phần I. Trắc nghiệm

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1. số bé nhất có 2 chữ số chia cho 2 bằng :

A. 4

B. 5

C.6

D.7

Câu 2. … : 5 = 8 . Số thích hợp điền vào chỗ chấm là :

A. 30

B. 35

C.40

D.45

Câu 3. 800cm = …m. Số thích hợp điềm vào chỗ chấm là :

A. 8

B. 80

C. 88

D.18

Câu 4.

Chữ số điền vào chỗ chấm để 883 < 8…2 là :

A. 6

B. 9

C. 7

D. 8

Câu 5. Số tròn chục điền vào chỗ chấm 135 < … < 148 là :

A. 130

B. 150

C. 140

D. 160

Câu 6. 29cm + 1dm = …cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là :

A. 30

B. 29

C. 129

D. 39

Phần II. Tự luận

Câu 7. Đặt tính rồi tính :

a) 246 + 171

b) 443 – 108

Câu 8. Đặt điền dấu> ; < ; = vào chỗ chấm cho thích hợp.

a) 891 …886

b) 102 …800 – 700

c) 1km …800m + 201m

d) 400 – 432 …400 – 441

Câu 9.

a)Chia đều 40kg gạo vào các túi mỗi túi chỉ đựng được 5kg. Vậy cần mấy túi như thế?

b) Nếu có 43kg gạo thì cần ít nhất bao nhiêu túi như trên để đựng?

Câu 10. Số tròn chục lớn nhất có ba chữ số bé hơn 800 trừ đi 600 ta được kết quả bằng bao nhiêu?

Đáp án : (phụ huynh nên cho các em tự làm bài sau đó mới xem đáp án để so sánh).

Câu 1. Số bé nhất có hai chữ số là 10

10 : 2 = 5.Vậy chọn B.

Câu 2. 5 x 8 = 40 nên 40 : 5 = 8. Vậy chọn C.

Câu 3. 100 cm = 1m nên 800cm = 8m. Vậy chọn A.

Câu 4. 883 < 892 . Vậy chọn B.

Câu 5. 135 < 140 < 148 . Vậy chọn C.

Câu 6. 1dm = 10cm

nên 29cm + 1dm = 29cm + 10cm = 39cm.Vậy chọn D.

Câu 7. Các em tự đặt tính.

a) 246 + 171 = 417

b) 443 – 108 = 335

Câu 8.

a) 891 ..>..886 (vì số trăm 8 = 8, số chục 9 > 8)

b) 102 ..>…800 – 700 (vì 800 – 700 = 100, 102 > 100)

c) 1km ..<..800m + 201m (vì 1km = 1000m, 800m + 201m = 1001m, mà 1000 < 1001)

d) 400 – 432 ..>..400 – 441 (vì số bị trừ bằng nhau, số trừ càng lớn thì hiệu càng bé, số trừ 432 < 441)

Câu 9.

a) Số túi cần để đựng hết 40kg gạo là :

40 : 5 = 8(túi)

b) 40kg gạo thì cần ít nhất 8 túi mỗi túi đựng được 5kg.

còn 43 – 40 = 3(kg). Ta lấy thêm 1 túi để đựng 3kg gạo. Vậy cần ít nhất là 8 + 1 = 9 (túi).

Câu 10. Số tròn chục lớn nhất có ba chữ số bé hơn 800 là 790.

790 – 600 = 190.

Trên đây là đề thi học kì 2 toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống. Giúp các em thao khảo và củng cố thêm kiến thức. Chúc các em học tốt.

Các em có thể tự làm online các đề thi môn toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống tại đây

Chuyên mục
Đề thi toán lớp 2

Đề thi toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống học kì 2 năm 2022 có đáp án.

Trong bài hôm nay Kênh Thành Đô Vlog chia sẻ với các em học đề thi toán lớp 2 sách kết nối tri thức kì 2 năm học 2021-2022 (có đáp án). Các em lưu ý đề thi chỉ mang tính tham khảo giúp các em rèn luyện và củng cố thêm kiến thức. Hy vọng sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học toán.

Phần I Trắc nghiệm.

Khoanh vào chữa cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1. Số điền vào chỗ chấm 43 < 5 x…< 48 là :

Chuyên mục
Đề thi toán lớp 2

Toán lớp 2 ôn tập học kì 2-ôn thi cuối năm

Chào các em học sinh, để hỗ trợ các em ôn tập tốt môn toán lớp 2 học kì 2, kênh youtube Học Toán Online đã biên soạn đề ôn tập tổng hợp đầy đủ các kiến thức cơ bản.

Câu 1.Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn : 98 , 72, 36, 45, 80, 76

Câu 2.Viết số thích hợp vào chỗ chấm

Đề toán lớp 2 ôn tập kì 2, có bổ sung thêm một số kiến thức nâng cao, để giúp các em rèn luyện thêm.

a) 432cm = ……m……cm

b) 6m 4dm =………dm

c) 86m – 40m =…..m

d) 8m 4cm – 604cm = ……..m

Chuyên mục
Đề thi toán lớp 2

Đề thi kì 2 lớp 2 môn toán – ôn thi cuối năm

Đề thi kì 2 lớp 2 môn toán được biên soạn bởi kênh youtube : Học Toán Online, mục đích giúp các em tham khảo, rèn luyện và củng cố thêm kiến thức chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 môn toán sắp tới.

Câu 1. Số thich hợp điền vào chỗ trống là 1m =…mm

A. 100

B. 1000

C.10

D. 101

Câu 2. Tìm X

a) 6 x X = 30

b) 42 : X = 7

Chuyên mục
Đề thi toán lớp 2 Lớp 2

Đề thi toán lớp 2 giữa học kì 2 đề 1.

Đề thi toán lớp 2 giữa học kì 2 được biên tập bởi kênh youtube : Học Toán Online, giúp các em tự ôn tập rèn luyện và củng cố thêm kiến thức, đây là đề chỉ mang tính tham khảo.

Phần I. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1. 5 + 5 + 5 + 5 được viết dưới dạng tích là :

A. 5 x 4

B. 5 x 3

C. 5 x 2

D. 5 x 6