Đề thi toán lớp 3 - Học Toán Online
Chuyên mục
Bài tập về nhà toán lớp 3 Đề thi toán lớp 3 Lớp 3

Đề ôn thi học kì 2 môn toán lớp 3 đề số 2

Câu 1.Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

a)Ngày 29 tháng 4 là thứ bảy, ngày 5 tháng 5 là thứ mấy?

A.Thứ năm

B.Thứ bảy

C.Thứ sáu

D. Thứ tư

Gợi ý :
-Tháng tư chỉ có 30 ngày
– Từ 29 tháng 4 đến 5 tháng 5 có 6 ngày
– ngày 29 tháng tư là thứ bảy, thì 7 ngày sau vẫn là thứ bảy
-vậy 6 ngày sau là thứ mấy?

b) Chu vi của hình vuông là 64cm, cạnh của hình vuông là :

Chuyên mục
Bài tập về nhà toán lớp 3 Đề thi toán lớp 3 Lớp 3

Đề thi toán lớp 3 kì 2 đề số 1- ôn tập cuối năm

Đề thi toán lớp 3 kì 2, đề số 1 tổng hợp các kiến thức cơ bản và nâng cao cho các em ôn thi thật tốt, các em nhớ đây là đề chỉ mang tính tham khảo được biên soạn bởi kênh youtube : Học Toán On line.

Câu 1.Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

a) Số liền sau số 54 999 là :

A. 54 900

B. 55000

C. 54 600

D. 5500

Gợi ý :
-Muốn tìm số liền sau một số ta lấy số đó +1
-Muốn tìm số liền trước một số ta lấy số đó – 1

b) Số nào lớn nhất trong các số sau : 75 360 ; 75 603 ; 75 630 ; 75 306

Chuyên mục
Bài tập về nhà toán lớp 3 Đề thi toán lớp 3 Lớp 3

Đề thi học kì 2 môn toán lớp 3 (tham khảo)

Đây là đề thi chỉ mang tính tham khảo, giúp các em học sinh rèn luyện và củng cố thêm kiến thức.

Câu 1. Số nào lớn nhất trong các số sau : 57 802 ; 75 802 ; 82 057 ; 28057.

A. 57 802

B.75 802

C.82057

D. 28057.