Lớp 2 - Học Toán Online
Chuyên mục
Đề thi toán lớp 2 Lớp 2

Đề thi toán lớp 2 giữa học kì 2 đề 1.

Đề thi toán lớp 2 giữa học kì 2 được biên tập bởi kênh youtube : Học Toán Online, giúp các em tự ôn tập rèn luyện và củng cố thêm kiến thức, đây là đề chỉ mang tính tham khảo.

Phần I. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1. 5 + 5 + 5 + 5 được viết dưới dạng tích là :

A. 5 x 4

B. 5 x 3

C. 5 x 2

D. 5 x 6