Lớp 5 - Học Toán Online
Chuyên mục
Đề thi toán lớp 5 Lớp 5

Ôn tập toán lớp 5 học kì 2- ôn tập cuối năm

Tổng hợp các bài ôn tập toán lớp 5 học kì 2 được biên tập bởi kênh Youtube : Học Toán Online, giúp các em tự rèn luyện bổ xung kiến thức.

toán lớp 5 ôn tập học kì 2

Bài 1.

a) Viết các phân số 3/4 ; 2/8 ; 5/24 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Gợi ý : Quy đồng mẫu số của các phân số trên với mẫu số là 24

-So sánh các phân số sau khi đã quy đồng.

b)Viết các phân số 5/12 ; 7/4 ; 5/3 ; 2/3 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Gợi ý : quy đồng mẫu số của các phân số với mẫu số chung là 12

– Sau đó so sánh các phân số sau khi đã quy đồng (các phân số cùng mẫu số)

c)Viết các số : 55,056 ; 55,046 ; 43,007 ; 43,070 ; 49,056 theo thứ tự từ bé đến lớn.

d) Viết cac số : 0,01 ; 0,009 ; 0,10 ; 0,09 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 2. Điền dấu > ; < ; = vào chỗ chấm.

786,080………….786,08000

215,82………..215 và 82/1000

0,25……..3/4

0,125 …….. 5/8

Bài 3.Tìm các số tự nhiên X biết (ôn tập toán lớp 5 nâng cao)

a) 6,75 < X< 8,45

b) 12,008 < X <20,00

c) 1/4 < X < 0,75 + 5/4

d) 4,0 < X < 25/4

Bài 4. Viết số đo dưới dạng hỗn số :

5m 7cm = ………..m

8m2 12dm2 = ……..m2

56kg 425g = ……kg

5dam 56dm = …..m

Bài 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

3kg 326g = …………..kg

6kg 32g =…………….kg

8732g = …………….kg

264g = ……………..kg

Xem toàn bộ đề ôn thi Toán lớp 5


Xem video giải bài tập toán lớp 5 sách giáo khoa

Đang cập nhật….

Chuyên mục
Bài tập về nhà toán lớp 5 Lớp 5 Toán nâng cao lớp 5

Toán lớp 5 nâng cao tìm chu vi hình tròn

Bài toán :

Đường từ nhà Nam đến trường dài 2034,72m, Nam đi học bằng xe đạp có bán kính là 0,324m. Hỏi bánh xe đạp của Nam phải quay bao nhiêu vòng để tới trường?

Gợi ý :
– Đầu tiên các em phải xác định bánh xe quay 1 vòng thì xe đi được bao nhiêu mét?
-Bánh xe quay 1 vòng xe đi được quãng đường bằng chu vi của hình tròn có r = 0,324m
– Mà C = r x 2 x 3,14
– Số vòng bánh xe đạp quay để đi hết quãng đường 2034,72m là : 2034,72 : C
Các em nhớ tự làm trước khi xem cách giải nhé…!

Chuyên mục
Bài tập về nhà toán lớp 5 Đề thi toán lớp 5 Lớp 5

Ôn thi toán lớp 5 học kì 2 đề số 3

toán lớp 5 ôn thi kì 2 đề số 3

Đề tổng hợp 7 câu, tổng hợp kiến thức cơ bản giúp các em ôn thi thật tốt môn toán lớp 5

Câu 1.Tính diện tích hình thang có trung bình cộng của hai đáy là 5,25m chiều cao là 4m.

Gợi ý : Diện tích hình tháng = tổng độ dài hai đáy x chiều cao : 2
Vậy ta có thể viết lại công thức diện tích hình thang = trung bình cộng của hai đáy x chiều cao.

Câu 2. Đường từ nhà Hà đến trường dài 2009,6 m, Hà đi học bằng xe đạp có bán kính là 0,32m. Hỏi bánh xe đạp của Hà phải quay bao nhiêu vòng để tới trường?

Chuyên mục
Bài tập về nhà toán lớp 5 Đề thi toán lớp 5 Lớp 5

Đề ôn thi học kì 2 toán lớp 5 đề số 2

Câu 1. a) Chữ số 6 trong số thập phân 47,865 có giá trị là :

b). Số 8458,79 sẽ giảm đi bao nhiêu lần nếu ta dịch chuyển dấu phẩy sang bên trái hai chữ số.

Chuyên mục
Đề thi toán lớp 5 Lớp 5

Đề ôn thi học kì 2 môn toán lớp 5 đề số 1

I.Trắc nghiệm :Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.

Câu 1. Số bé nhất trong các số : 6,078 ; 6,087 ; 6,009 ; 6,900 là:

A.6,078

B.6,087

C.6,009

D.6,900

Câu 2. Chu vi của hình tròn là 50,24cm, diện tích của hình tròn là :