TOÁN 3 cHÂN TRỜI SÁNG TẠO - Học Toán Online
Chuyên mục
TOÁN 3 cHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Toán lớp 3 chân trời sáng tạo – Ôn tập học kì I – Ôn tập thống kê có thể, chắc chắn, không thể trang 94

Toán lớp 3 chân trời sáng tạo – Ôn tập học kì I – Ôn tập thống kê có thể, chắc chắn, không thể trang 94

LUYỆN TẬP

1. Thống kê các dụng cụ học tập.

a) Thu thập.

Dưới đây là một số dụng cụ vẽ tranh của bạn Lâm.

Chuyên mục
TOÁN 3 cHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Toán lớp 3 chân trời sáng tạo – Ôn tập học kì I – Ôn tập hình học và đo lường trang 92, 93

Toán lớp 3 chân trời sáng tạo – Ôn tập học kì I – Ôn tập hình học và đo lường trang 92, 93

LUYỆN TẬP

1. Quan sát các hình bên.

a) Gọi tên các hình.

Chuyên mục
TOÁN 3 cHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Toán lớp 3 chân trời sáng tạo – Ôn tập học kì I – Ôn tập các phép tính trang 89, 90, 91

Toán lớp 3 chân trời sáng tạo – Ôn tập các phép tính trang 89, 90, 91

LUYỆN TẬP

1. Tổng hay hiệu ?

Chuyên mục
TOÁN 3 cHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Toán lớp 3 chân trời sáng tạo – Ôn tập học kì I – Ôn tập các số trong phạm vi 1000 trang 86, 87, 88

Toán lớp 3 chân trời sáng tạo – Ôn tập học kì I – Ôn tập các số trong phạm vi 1000 trang 86, 87, 88

LUYỆN TẬP

1. a) Đọc số : 275, 609, 121, 584, 930.

b) Viết số.

– Bốn trăm bảy mươi mốt.

Chuyên mục
TOÁN 3 cHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Toán lớp 3 chân trời sáng tạo – Em làm được những gì trang 82, 83

Toán lớp 3 chân trời sáng tạo – Em làm được những gì trang 82, 83

LUYỆN TẬP

1. Chọn bộ ba số thích hợp để nói các phép tính trong các bảng nhân, chia đã học (theo mẫu ).

Mẫu : 3, 18, 6

Chuyên mục
TOÁN 3 cHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Toán lớp 3 chân trời sáng tạo – Nhiệt độ . Đo nhiệt độ trang 81

Toán lớp 3 chân trời sáng tạo – Nhiệt độ . Đo nhiệt độ trang 81

THỰC HÀNH

1. Đọc rồi viết nhiệt độ ( theo mẫu ).

Mẫu :

Chuyên mục
TOÁN 3 cHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Toán lớp 3 chân trời sáng tạo – Hình tròn trang 79, 80

Toán lớp 3 chân trời sáng tạo – Hình tròn trang 79, 80

I. THỰC HÀNH

1. Nêu tên tâm, các bán kính , đường kính có trong mỗi hình tròn sau.

Chuyên mục
TOÁN 3 cHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Toán lớp 3 chân trời sáng tạo – Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng trang 77, 78

Toán lớp 3 chân trời sáng tạo – Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng trang 77, 78

I. THỰC HÀNH

1. Quan sát hình vẽ bên.

Chuyên mục
TOÁN 3 cHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Toán lớp 3 chân trời sáng tạo – So sánh số lớn gấp mấy lần số bé trang 76

Toán lớp 3 chân trời sáng tạo – So sánh số lớn gấp mấy lần số bé trang 76

I. THỰC HÀNH

1. Số chấm tròn màu đỏ gấp mấy lần số chấm tròn màu xanh ?

Chuyên mục
TOÁN 3 cHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Toán lớp 3 chân trời sáng tạo – Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 73, 74, 75

Toán lớp 3 chân trời sáng tạo – Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 73, 74, 75

I. THỰC HÀNH

1. Đặt tính rồi tính :

a) 632 : 7

407 : 8