Toán lớp 3 sách cánh diều. - Học Toán Online

Toán lớp 3 sách cánh diều.

Hướng dẫn giải các bài toán lớp 3 sách cánh diều TẬP 1, TẬP 2 chi tiết và dễ hiểu nhất.

TOÁN LỚP 3 SÁCH CÁNH DIỀU TẬP 1

  1. BẢNG NHÂN BẢNG CHIA

Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 trang 6

Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 trang 8

Ôn tập về hình học và đo lường trang 10

Mi-li-mét trang 12

Ôn tập về phép nhân, bảng nhân 2, bảng nhân 5 trang 14

Bảng nhân 3 trang 16

Bảng nhân 4 trang 18

Bảng nhân 6 trang 20

Gấp một số lên nhiều lần trang 22

Bảng nhân 7 trang 24

Bảng nhân 8 trang 26

Bảng nhân 9 trang 28

Luyện tập trang 30

Luyện tập (tiếp theo) trang 32

Gam trang 34

Ôn tập về phép chia, bảng chia 2, bảng chia 5 trang 36

Bảng chia 3 trang 38

Bảng chia 4 trang 40

Bảng chia 6 trang 42

giảm một số đi một số lần trang 44

Bảng chia 7 trang 46

Bảng chia 8 trang 48

Bảng chia 9 trang 50

Luyện tập trang 52

Luyện tập (tiếp theo) trang 54

Một phần hai. Một phần tư trang 56

Một phần ba. Một phần năm. Một phần sáu trang 59

Một phần bảy. Một phần tám. Một phần 9 trang 61

Em ôn lại những gì đã học trang 63

Em vui học toán trang 65

2. NHÂN CHIA CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000

Nhân số tròn chục với số có một chữ số trang 68

Nhân với số có một chữ số (không nhớ) trang 70

Luyện tập trang 72

Phép chia hết. Phép chia có dư trang 73

Chia số tròn chục, tròn trăm cho số có một chữ số trang 75

Chia cho số có một chữ số trang 77

Luyện tập trang 79

Luyện tập chung toán lớp 3 cánh diều trang 80

So sánh số lớn gấp mấy lần số bé trang 82

Giải bài toán có đến hai bước tính trang 84

Làm quen với biểu thức trang 87

Tính giá trị của biểu thức số trang 89

Tính giá trị của biểu thức số ( tiếp theo ) 91

Tính giá trị của biểu thức số ( tiếp theo ) 93

Luyện tập chung trang 95

Mi-li-lít trang 97

Nhiệt độ trang 99

Góc vuông.Góc không vuông trang 101

Hình tam giác. Hình tứ giác trang 103

Chu vi hình tam giác. Chu vi hình tứ giác trang 105

Hình chữ nhật trang 107

Hình vuông trang 109

Chu vi hình chữ nhật . Chu vi hình vuông trang 111

Em ôn lại những gì đã học trang 113

Ôn tập về phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000 trang 117

Ôn tập về hình học và đo lường trang 119

Ôn tập chung trang 121