Toán lớp 6 kết nối tri thức với cuộc sống - Học Toán Online
Chuyên mục
Toán lớp 6 kết nối tri thức với cuộc sống

Toán lớp 6 kết nối tri thức với cuộc sống| BÀI 9 DẤU HIỆU CHIA HẾT | Trang 37 Phần 2

2.14.Thay dấu * bởi một chữ số để số 345*

a) Chia hết cho 2

b) Chia hết cho 3

c) Chia hết cho 5

d) Chia hết cho 9.

Giải

a) Để số 345* chia hết cho 2 thì chữ số tận cùng của số này là

* ∈  { 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 }

Vậy có thể thay * bằng 1 trong các chữ số: 0; 2; 4; 6; 8

+Xem toàn bộ video :

Chuyên mục
Toán lớp 6 kết nối tri thức với cuộc sống

Toán lớp 6 kết nối tri thức với cuộc sống| BÀI 9 DẤU HIỆU CHIA HẾT | Trang 37 Phần 1

2.10.Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho 5? 

 324; 248; 2 020; 2025.

Giải

+ Trong các số 324; 248; 2 020; 2025

-Các số chia hết cho 2 là 324 ; 248 ; 2 020 vì các số này đều có chữ số tận cùng là số chẵn

-Các số chia hết cho 5 là 2 020 ; 2025 vì các số này có chữ số tần cùng là 0 hoặc  5

-C

 2.11.Trong các số sau, số nào chia hết cho 3, số nào chia hết cho 9?

450 ; 123 ; 2 019 ; 2 025.

Giải

+ Trong các số 450 ; 123 ; 2 019 ; 2 025.

-Các số chia hết cho 3 là :

+Xem lời giải chi tiết :

Chuyên mục
Toán lớp 6 kết nối tri thức với cuộc sống

Toán lớp 6 kết nối tri thức với cuộc sống| BÀI 9 DẤU HIỆU CHIA HẾT | Trang 37 Phần 2

2.12.  Khối lớp 6 của một trường có 290 học sinh đi dã ngoại. Cô phụ trách muốn chia đều số học sinh của khối 6 thành 9 nhóm. Hỏi cô chia nhóm được như vậy không?

Giải

-Tổng các chữ số của số 290 là 2 + 9 + 0 = 11 không chia hết cho 9 nên 290 không chia hết cho 9.

-Vậy cô phụ trách không thể chia đều 290 học sinh của khối 6 thành 9 nhóm.

2.13.Có 162 học sinh tham gia chương trình đào tạo bóng đá, được chia thành các đội. Mỗi đội cần có 9 học sinh. Hỏi có đội nào không đủ 9 học sinh hay không?

Giải

-Số 162 có tổng các chữ số là 1 + 6 + 2 = 9 chia hết cho 9 nên 162 chia hết cho 9.

-Suy ra  có thể chia 162 học sinh thành các đội mỗi đội có 9 học sinh

-Vậy không có đội nào không đủ 9 học sinh .

+Xem chi tiết video :

Chuyên mục
Toán lớp 6 kết nối tri thức với cuộc sống

Toán lớp 6 kết nối tri thức với cuộc sống| BÀI 8 QUAN HỆ CHIA HẾT VÀ TÍNH CHẤT| trang 33 phần 4

2.9. a) Tìm x thuộc tập {23, 24, 25, 26}, biết 56 – x chia hết cho 8; b) Tìm x thuộc tập {22, 24, 45, 48}, biết 60 + x không chia hết cho 6.

Giải

a) Ta có (56 – x ) ⋮ 8 mà 56 ⋮ 8 suy ra x ⋮ 8

Mặt khác x ∈  { 23, 24, 25, 26 } nên x = 24

b) -Ta có (60 + x ) không chia hết cho 6 mà 60 ⋮ 6 suy ra  x không chia hết cho 6

-Mặt khác x ∈  { 22, 24, 45, 48 } nên x = 22 hoặc x = 45

+Xem video hướng dẫn :

Chuyên mục
Toán lớp 6 kết nối tri thức với cuộc sống

Đề thi giữa học kì 1 toán lớp 6| kết nối tri thức với cuộc sống| phần 1.

1. Cho hai tập hợp M={x ∈ N | 1 ≤ x < 10}  và P = {x ∈ N | 25 < x < 150}

a) Viết tập hợp M bằng cách liệt kê các phần tử?

b) Tập hợp P có bao nhiêu phần tử?

c) Điền các kí hiệu ∈, ∉; vào các ô vuông sau:

1 □ M;       10 □M;       100 □ P;       150 □ P

2.Học sinh của một trường THCS khi xếp hàng 12, hàng 16, hàng 18 đều vừa đủ. Tính số học sinh của trường đó biết rằng số học sinh trong khoảng từ 250 đến 300 học sinh.

Chuyên mục
Toán lớp 6 kết nối tri thức với cuộc sống

Toán lớp 6 kết nối tri thức với cuộc sống| BÀI 8 QUAN HỆ CHIA HẾT VÀ TÍNH CHẤT| trang 33 phần 3

2.40. Học sinh lớp 6A khi xếp thành 3 hàng, 4 hàng hay 9 hàng đều vừa đủ. Biết số học sinh của lớp từ 30 đến 40. Tính số học sinh của lớp 6A

Giải :

-Học sinh lớp 6A khi xếp thành 3 hàng, 4 hàng hay 9 hàng đều vừa đủ nên số học sinh của lớp 6A là BC(3, 4, 9)

-Ta có  3 = 3

4 = 22

9 = 32

-Do đó số BCNN(3, 4, 9) = 22 .32 = 36

Suy ra BC(3, 4, 9) = B(36) = {0 ; 36 ; 72 ; 108 ;…}

Mà số học sinh của lớp 6A từ 30 đến 40

Vậy số học sinh của lớp 6A là 36 học sinh.

+Xem video bài giải :

Chuyên mục
Toán lớp 6 kết nối tri thức với cuộc sống

Toán lớp 6 kết nối tri thức với cuộc sống| BÀI 8 QUAN HỆ CHIA HẾT VÀ TÍNH CHẤT| trang 33 phần 2

2.7.Cô giáo muốn chia đều 40 học sinh để thực hiện các dự án học tập. Hoàn thành bảng sau vào vở (bỏ trống trong trường hợp không chia được)

2.8. Đội thể thao của trường có 45 vận động viên. Huấn luyện viên muốn chia thành các nhóm để luyện tập sao cho mỗi nhóm có ít nhất 2 người và không quá 10 người. Biết rằng các nhóm có số người như nhau, em hãy giúp huấn luyện viên chia nhé.

+Xem video bài học :

Chuyên mục
Toán lớp 6 kết nối tri thức với cuộc sống

Toán lớp 6 kết nối tri thức với cuộc sống| BÀI 8 QUAN HỆ CHIA HẾT VÀ TÍNH CHẤT| trang 33 phần 1

2.4.Không thực hiện phép tính, hãy cho biết tổng nào sau đây chia hết cho 5?

a) 15 + 1 975 + 2 019;

b) 20 + 90 + 2 025 + 2 050.

2.5. Không thực hiện phép tính, hãy cho biết hiệu nào sau đây chia hết cho 8?

a) 100 – 40

b) 80 – 16

2.6. Khẳng định nào sau đây đúng?

a) 219.7 + 8 chia hết cho 7; b) 8.12 + 9 chia hết cho 3

Xem toàn bộ bài học :