TOÁN LỚP 7 CÁNH DIỀU - Học Toán Online
Chuyên mục
TOÁN LỚP 7 CÁNH DIỀU

Toán lớp 7 sách cánh diều | Bài 3 Hai đường thẳng song song

Toán lớp 7 sách cánh diều | Bài 3 Hai đường thẳng song song

I. TRẢ LỜI CÂU HỎI PHẦN BÀI HỌC

CÂU KHỞI ĐỘNG

Hình 33 minh họa góc quan sát của người phi công và góc quan sát của người hoa tiêu khi hướng dẫn máy bay vào vị trí ở sân bay.

Chuyên mục
TOÁN LỚP 7 CÁNH DIỀU

Toán lớp 7 sách cánh diều | Bài 2 Tia phân giác của một góc

Toán lớp 7 sách cánh diều . Bài 2 Tia phân giác của một góc

I. TRẢ LỜI CÂU HỎI TRONG PHẦN BÀI HỌC

Chuyên mục
TOÁN LỚP 7 CÁNH DIỀU

Toán lớp 7 sách cánh diều | Bài 1 Góc ở vị trí đặc biệt

Toán lớp 7 sách cánh diều | Bài 1 Góc ở vị trí đặc biệt

I. TRẢ LỜI CÂU HỎI TRONG PHẦN BÀI HỌC

CÂU KHỞI ĐỘNG

Chuyên mục
TOÁN LỚP 7 CÁNH DIỀU

Toán lớp 7 sách cánh diều | Bài tập cuối chương III

Toán lớp 7 sách cánh diều | Bài tập cuối chương III

1. Quan sát Hình 11, Hình 12 và chọn chữ Đ ( đúng ), S ( sai ) thích hợp cho ? trong bảng sau :

Chuyên mục
TOÁN LỚP 7 CÁNH DIỀU

Toán lớp 7 sách cánh diều | Bài 2 Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác

Toán lớp 7 sách cánh diều | Bài 2 Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác

HOẠT ĐỘNG 8

Quan sát hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ ( HÌNH 31)

Trải mặt bên A A’C’C thành hình chữ nhật AA’MN.

Chuyên mục
TOÁN LỚP 7 CÁNH DIỀU

Toán lớp 7 sách cánh diều | Bài 1 Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

Toán lớp 7 sách cánh diều | Bài 1 Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

LUYỆN TẬP

Một viên gạch đất sét nung đặc có dạng hình hộp chữ nhật với các kích thước của đáy dưới là 220 mm , 105 mm và chiều cao là 65 mm. Tính diện tích xung quanh và thể tích của viên gạch đó.

Chuyên mục
TOÁN LỚP 7 CÁNH DIỀU

Toán lớp 7 sách cánh diều | Bài tập cuối chương II

Toán lớp 7 sách cánh diều | Bài tập cuối chương II

1. Tìm những số vô tỉ trong các số sau đây :

Chuyên mục
TOÁN LỚP 7 CÁNH DIỀU

Toán lớp 7 sách cánh diều | Bài 8 Đại lượng tỉ lệ nghịch

Toán lớp 7 sách cánh diều | Bài 8 Đại lượng tỉ lệ nghịch

I. TRẢ LỜI CÂU HỎI TRONG PHẦN BÀI HỌC

CÂU KHỞI ĐỘNG

Khi tham gia thi công dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai , một đội công nhân gồm 18 người dự định hoàn thành công việc được giao trong 12 ngày. Nhưng khi bắt đầu công việc , đội công nhân được bổ sung thêm thành 27 người . Giả sử năng xuất lao động của mỗi công nhân là như nhau.

– Khi số công nhân tăng lên thì thời gian hoàn thành công việc sẽ tăng lên hay giảm đi ?

– 27 công nhân hoàn thành công việc đó trong bao lâu ?

Chuyên mục
TOÁN LỚP 7 CÁNH DIỀU

Toán lớp 7 sách cánh diều | Bài 7 Đại lượng tỉ lệ thuận

Toán lớp 7 sách cánh diều | Bài 7 Đại lượng tỉ lệ thuận

I. TRẢ LỜI CÂU HỎI PHẦN BÀI HỌC

CÂU KHỞI ĐỘNG

Một chiếc máy bay bay với vận tốc không đổi là 900 km/h.

Quãng đường s ( km ) mà máy bay đó bay được và thời gian di chuyển t (h) là hai đại lượng liên hệ với nhau như thế nào ?

Chuyên mục
TOÁN LỚP 7 CÁNH DIỀU

Toán lớp 7 sách cánh diều | Bài 6 Dãy tỉ số bằng nhau

Toán lớp 7 sách cánh diều | Bài 6 Dãy tỉ số bằng nhau

I. TRẢ LỜI CÂU HỎI TRONG PHẦN BÀI HỌC

CÂU KHỞI ĐỘNG