Toán lớp 8 sách cánh diều - Học Toán Online

Toán lớp 8 sách cánh diều

Toán lớp 8 sách cánh diều, giải bài tập sgk, hướng dẫn chi tiết giúp các em học sinh chuẩn bị bài tốt ở nhà

Xem toàn bộ video bài học tại đây.

toán lớp 8 sách cánh diều tập 1, 2

TOÁN LỚP 8 CÁNH DIỀU TẬP 1

CHƯƠNG I. ĐA THỨC NHIỀU BIẾN

 1. Đơn thức nhiều biến, đa thức nhiều biến.
 2. Các phép tính với đa thức nhiều biến
 3. Hằng đẳng thức đáng nhớ
 4. Vận dụng hằng đẳng thức vào phân tích đa thức thành nhân tử
 5. Bài tập cuối chương I

CHƯƠNG II. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

 1. Phân thức đại số
 2. Phép cộng,phép trừ phân thức đại số
 3. Phép nhân phép chia phân thức đại số
 4. Bài tập cuối chương II

HOẠT ĐỘNG THỤC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 1 : Quản lí tài chính cá nhân

CHƯƠNG III. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

 1. Hàm số
 2. Mặt phẳng tọa độ. Đồ thị của hàm số.
 3. Hàm số bậc nhất y = ax + b(a ≠ 0)
 4. Đồ thị của hàm số bậc nhất y = ax + b(a ≠ 0)
 5. Bài tập cuối chương III

CHƯƠNG IV. HÌNH HỌC TRỰC QUAN

 1. Hình chóp tam giác đều
 2. Hình chóp tứ giác đều
 3. Bài tập cuối chương IV

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Bài 2 Thực hành tạo Hologram

CHƯƠNG V TAM GIÁC, TỨ GIÁC

 1. Định lí pythagore
 2. Tứ giác
 3. Hình thang cân
 4. Hình bình hành
 5. Hình chữ nhật
 6. Hình thoi
 7. Hình vuông
 8. Bài tập cuối chương V

TOÁN LỚP 8 CÁNH DIỀU TẬP 2