Toán nâng cao lớp 3 - Học Toán Online
Chuyên mục
Toán nâng cao lớp 3

Toán lớp 3 nâng cao tính diện tích hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật

Dạng toán nâng cao lớp 3 về hình học

Bài toán : Một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật có chiều dài là 8 cm, chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Tính diện tích của hình vuông đó?

Gợi ý :
-Diện tích hình vuông bằng = cạnh x cạnh
-Cạnh hình vuông = Chu vi hình vuông : 4
-Chu vi hình vuông = chu vi hình chữ nhật
-Chiều dài hình chữ nhật = 8cm
-Chiều rộng hình chữ nhật = 1/4 chiều dài = 8 : 4 =…? cm
-Tính chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2
Các em nhớ tự làm trước khi xem bài giải.

Chuyên mục
Toán nâng cao lớp 3

Toán lớp 3 nâng cao tìm chu vi của hình vuông có diện tích bằng hình chữ nhât.

Bài toán : Một hình vuông có diện tích bằng diện tích của hình chữ nhật có chiều dài là 16 cm và chiều rộng là 4cm. Tính chu vi của hình vuông đó.

Gợi ý :
-Chu vi của hình vuông = độ dài cạnh hình vuông x 4
-Muốn tìm cạnh hình vuông dựa vào diện tích hình vuông
-Diện tích hình vuông = diện tích hình chữ nhật = 16 x 4 =…?cm2
Các em nhớ tự làm trước khi xem bài giải bên dưới nhé, chúc các em học tôt.

Chuyên mục
Bài tập về nhà toán lớp 3 Toán nâng cao lớp 3

Toán nâng cao lớp 3 tính chu vi hình vuông

Bài toán : Nếu bớt 1 cạnh hình vuông đi 4cm thì ta được một hình chữ nhật có diện tích bé hơn diện tích hình vuông 36 cm2. Tính chu vi của hình vuông đó.

Gợi ý :
– Chu vi hình vuông = cạnh hình vuông x 4
-Vậy muốn tính chu vi các em phải đi tìm cạnh của hình vuông=…?
-Nếu bớt một cạnh của hình vuông đi 4cm thì phần diện tích bớt đi
chính là hình chữ nhật có một cạnh là 4cm và một cạnh là cạnh của
hình vuông ban đầu
-Phần diện tích bớt đi = 36cm2
-Tức là ta có : cạnh hình vuông x 6 = 36
Các em nhớ tự làm trước khi xem cách giải