Toán nâng cao lớp 4 - Học Toán Online
Chuyên mục
Toán nâng cao lớp 4

Đề thi học sinh giỏi toán lớp 4, bồi dưỡng học sinh giỏi.

Đề thi học sinh giỏi toán lớp 4 tham khảo được biên tập bởi kênh youtube : Học Toán On line, giúp các em rèn luyện bồi dưỡng thêm kiến thức.

đề thi học sinh giỏi toán lớp 4 đề 1

Câu 1.Tìm tất cả các số có ba chữ số, nếu đem số đó cộng với 542 thì được số có ba chữ số giống nhau (được trích từ một đề thi học sinh giỏi toán lớp 4).

Bài giải

Các số có ba chữ số giống nhau là : 111 ; 222 ; 333 ; 444 ; 555 ;666 ;777 ;888;999

Chọn các số lớn hơn 542 : 666 ; 777 ; 888 ; 999

Ta có : 666 – 542 = 124

777 – 542 = 235

888 – 542 = 346

999 – 542 = 457
Vậy các số cần tìm là : 124 ; 235 ; 346 ; 457

Chuyên mục
Toán nâng cao lớp 4

Bài toán lớp 4 tính tuổi hại não nhất .

Dạng bài toán lớp 4 tính tuổi hại não nhất

Bài toán : Năm năm trước tuổi của ba mẹ con cộng lại bằng 58 tuổi.

Sau đây 5 năm tuổi mẹ hơn chị là 25 tuổi, hơn em là 31 tuổi.

Tính tuổi của mỗi người hiện nay.