Toán lớp 3 cánh diều - Học Toán Online
Chuyên mục
Toán lớp 3 cánh diều

Toán lớp 3 sách cánh diều bài 57 Ôn tập chung

Toán lớp 3 sách cánh diều bài 57 Ôn tập chung trang 121, 122

1. a) Tính nhẩm :

3 x 4

4 x 8

Chuyên mục
Toán lớp 3 cánh diều

Toán lớp 3 sách cánh diều bài 56 Ôn tập về hình học và đo lường

Toán lớp 3 sách cánh diều bài 56 Ôn tập về hình học và đo lường trang 119, 120

1. Dùng ê ke kiểm tra rồi nêu tên góc vuông, góc không vuông trong các hình sau :

Chuyên mục
Toán lớp 3 cánh diều

Toán lớp 3 sách cánh diều bài 55 Ôn tập về phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000

Toán lớp 3 sách cánh diều bài 55 Ôn tập về phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000 trang 117, 118

1. a) Số ?

Chuyên mục
Toán lớp 3 cánh diều

Toán lớp 3 sách cánh diều bài 54 Em ôn lại những gì đã học

Toán lớp 3 sách cánh diều bài 54 Em ôn lại những gì đã học trang 113, 114

1. Đặt tính rồi tính :

a) 14 x 2

213 x 3

Chuyên mục
Toán lớp 3 cánh diều

Toán lớp 3 sách cánh diều bài 53 Chu vi hình chữ nhật. Chu vi hình vuông

Toán lớp 3 sách cánh diều bài 53 Chu vi hình chữ nhật. Chu vi hình vuông trang 111, 112

1. Tính chu vi các hình chữ nhật, hình vuông sau :

Chuyên mục
Toán lớp 3 cánh diều

Toán lớp 3 sách cánh diều bài 52 Hình vuông

Toán lớp 3 sách cánh diều bài 52 Hình vuông trang 109, 110

1. a) Đọc tên các hình vuông có trong hình dưới đây :

Chuyên mục
Toán lớp 3 cánh diều

Toán lớp 3 sách cánh diều bài 51 Hình chữ nhật

Toán lớp 3 sách cánh diều bài 51 Hình chữ nhật trang 107, 108

1. Đọc tên các hình chữ nhật có trong hình dưới đây :

Chuyên mục
Toán lớp 3 cánh diều

Toán lớp 3 sách cánh diều bài 50 Chu vi hình tam giác. Chu vi hình tứ giác

Toán lớp 3 sách cánh diều bài 50 Chu vi hình tam giác. Chu vi hình tứ giác trang 105, 106

1. Tính chu vi của các hình tam giác, hình tứ giác sau :

Chuyên mục
Toán lớp 3 cánh diều

Toán lớp 3 sách cánh diều bài 49 Hình tam giác. Hình tứ giác

Toán lớp 3 sách cánh diều bài 49 Hình tam giác. Hình tứ giác trang 103, 104

1. Nêu tên hình và các đỉnh, cạnh, góc có trong mỗi hình dưới đây :

Chuyên mục
Toán lớp 3 cánh diều

Toán lớp 3 sách cánh diều bài 48 Góc vuông. Góc không vuông

Toán lớp 3 sách cánh diều bài 48 Góc vuông. Góc không vuông trang 101, 102

1. Dùng ê ke để nhận biết góc nào là góc vuông, góc nào là góc không vuông trong mỗi hình dưới đây :