VBT Tiếng việt 3 Chân trời sáng tạo - Học Toán Online
Chuyên mục
VBT Tiếng việt 3 Chân trời sáng tạo

Vở bài tập tiếng việt lớp 3 Chân trời sáng tạo . Bài Ôn tập cuối học kì 1

Vở bài tập tiếng việt lớp 3 Chân trời sáng tạo . Bài Ôn tập cuối học kì 1. Tập 1, tuần 18, trang 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102

TIẾT 2

Viết từ ngữ có nghĩa trái ngược với mỗi từ dưới đây, biết rằng từ ngữ đó :

a. Chứa tiếng bắt đầu bằng chữ d hoặc chữ r.

M : hẹp – rộng

khó – ……..

ngắn – …….

mỏng – …….

b. Chứa tiếng có vần ăn hoặc vần ăng.

M : nhạt – mặn

cong – ………

đen – ………..

mềm – ………

Chuyên mục
VBT Tiếng việt 3 Chân trời sáng tạo

Vở bài tập tiếng việt lớp 3 Chân trời sáng tạo . Bài 4 Thuyền giấy

Vở bài tập tiếng việt lớp 3 Chân trời sáng tạo . Bài 4 Thuyền giấy. Tập 1, tuần 16 – 17, trang 91, 92, 93

1. Viết từ ngữ nói lên mong ước của em cho người thân theo gợi ý :

Chuyên mục
VBT Tiếng việt 3 Chân trời sáng tạo

Vở bài tập tiếng việt lớp 3 Chân trời sáng tạo . Bài 3 Như có ai đi vắng

Vở bài tập tiếng việt lớp 3 Chân trời sáng tạo . Bài 3 Như có ai đi vắng. Tập 1, tuần 16 – 17, trang 87, 88, 89, 90

1. Viết vào Phiếu đọc sách những nội dung em thích sau khi đọc một bài văn về gia đình.

Chuyên mục
VBT Tiếng việt 3 Chân trời sáng tạo

Vở bài tập tiếng việt lớp 3 Chân trời sáng tạo . Bài 2 Vườn dừa của ngoại

Vở bài tập tiếng việt lớp 3 Chân trời sáng tạo . Bài 2 Vườn dừa của ngoại. Tập 1, tuần 16 – 17, trang 86

1. Viết tên các loại cây, hoa, quả chứa tiếng bắt đầu bằng chữ d.

Chuyên mục
VBT Tiếng việt 3 Chân trời sáng tạo

Vở bài tập tiếng việt lớp 3 Chân trời sáng tạo . Bài 1 Ông ngoại

Vở bài tập tiếng việt lớp 3 Chân trời sáng tạo . Bài 1 Ông ngoại. Tập 1, tuần 16 – 17, trang 83, 84, 85

1. Viết vào Phiếu đọc sách những điều em ghi nhớ sau khi đọc một bài thơ về gia đình.

Chuyên mục
VBT Tiếng việt 3 Chân trời sáng tạo

Vở bài tập tiếng việt lớp 3 Chân trời sáng tạo . Bài 4 Hai người bạn

Vở bài tập tiếng việt lớp 3 Chân trời sáng tạo . Bài 4 Hai người bạn. Tập 1, tuần 14 – 15, trang 81

Viết một bức thư ngắn cho một người bạn để hỏi thăm và kể về việc học của em.

Chuyên mục
VBT Tiếng việt 3 Chân trời sáng tạo

Vở bài tập tiếng việt lớp 3 Chân trời sáng tạo . Bài 3 Đôi bạn

Vở bài tập tiếng việt lớp 3 Chân trời sáng tạo . Bài 3 Đôi bạn. Tập 1, tuần 14 – 15, trang 77, 78, 79, 80

1. Viết vào Phiếu đọc sách những thông tin chính sau khi đọc một bài đọc về bạn bè.

Chuyên mục
VBT Tiếng việt 3 Chân trời sáng tạo

Vở bài tập tiếng việt lớp 3 Chân trời sáng tạo . Bài 2 Thư thăm bạn

Vở bài tập tiếng việt lớp 3 Chân trời sáng tạo . Bài 2 Thư thăm bạn. Tập 1, tuần 14 – 15, trang 75, 76

1. Đọc lại bài Thư thăm bạn ( SGK, tr.107 ) , cho biết mỗi phần của bức thư gồm những nội dung gì.

Nối các thẻ ở cột B phù hợp với mỗi thẻ ở cột A.

Chuyên mục
VBT Tiếng việt 3 Chân trời sáng tạo

Vở bài tập tiếng việt lớp 3 Chân trời sáng tạo . Bài 1 Chú sẻ và bông hoa bằng lăng

Vở bài tập tiếng việt lớp 3 Chân trời sáng tạo . Bài 1 Chú sẻ và bông hoa bằng lăng. Tập 1, tuần 14 – 15, trang 72, 73, 74

1. Viết vào phiếu đọc sách những điều em thấy thú vị sau khi đọc một truyện về bạn bè.

Chuyên mục
VBT Tiếng việt 3 Chân trời sáng tạo

Vở bài tập tiếng việt lớp 3 Chân trời sáng tạo . Bài 4 Thứ bảy xanh

Vở bài tập tiếng việt lớp 3 Chân trời sáng tạo . Bài 4 Thứ bảy xanh. Tập 1, tuần 12 – 13, trang 70, 71

1. Viết đoạn văn ngắn ( từ 6 đến 8 câu ) về lí do em thích hoặc không thích một nhân vật trong câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe.