Vở bài tập tiếng việt 3 kết nối tri thức - Học Toán Online
Chuyên mục
Vở bài tập tiếng việt 3 kết nối tri thức

Vở bài tập tiếng việt lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1

Vở bài tập tiếng việt lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1. Tuần 18, trang 72, 73, 74, 75

PHẦN 1 – ÔN TẬP

TIẾT 1 – 2

1. Tìm từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm trong bài thơ dưới đây :

CHÂN MƯA

Mặt trời hé nhìn

Mưa rơi sáng quắc.

Chân mưa thoăn thoắt

Chạy vụt qua làng,

Từng hàng, từng hàng

Dài như chân sếu.

Chuyên mục
Vở bài tập tiếng việt 3 kết nối tri thức

Vở bài tập tiếng việt lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 32 Cây bút thần

Vở bài tập tiếng việt lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 32 Cây bút thần. Tuần 17, trang 70, 71

1. Tìm đọc bài về một nhân vật được mọi người quý mến, cảm phục và viết thông tin vào phiếu đọc sách.

PHIẾU ĐỌC SÁCH

– Ngày đọc : ……

– Tên bài : ………

Chuyên mục
Vở bài tập tiếng việt 3 kết nối tri thức

Vở bài tập tiếng việt lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 31 Người làm đồ chơi

Vở bài tập tiếng việt lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 31 Người làm đồ chơi. Tuần 17, trang 68, 69

1. Viết câu trả lời cho các câu hỏi sau :

HỎI

1.Bác Nhân làm nghề gì ?

2.Bác có yêu công việc của mình không ?

3.Các bạn nhỏ có thích đồ chơi của bác Nhân không ?

Chuyên mục
Vở bài tập tiếng việt 3 kết nối tri thức

Vở bài tập tiếng việt lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 30 Những ngọn Hải Đăng

Vở bài tập tiếng việt lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 30 Những ngọn Hải Đăng. Tuần 16, trang 66, 67

1. Xếp các từ ngữ in đậm vào nhóm thích hợp.

Sáng ra biển hóa trẻ con

Sóng lắc ông trời thức dậy

Dã tràng cõng nắng lon xon

Mắt thụt mắt thò hấp háy.

Chuyên mục
Vở bài tập tiếng việt 3 kết nối tri thức

Vở bài tập tiếng việt lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 29 Ngôi nhà trong cỏ

Vở bài tập tiếng việt lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 29 Ngôi nhà trong cỏ. Tuần 16, trang 64, 65

1. Sắp xếp các ý dưới đây theo trình tự câu chuyện Hàng xóm của tắc kè.

– Thằn lằn, ốc sên và nhái xanh thắc mắc về tiếng kêu của tắc kè.

– Thằn lằn, ốc sên, nhái xanh dự định đi thăm tắc kè.

– Thằn lằn, ốc sên, nhái xanh hiểu được lí do tắc kè làm ồn.

– Cụ cóc giải thích về tiếng kêu của tắc kè.

Chuyên mục
Vở bài tập tiếng việt 3 kết nối tri thức

Vở bài tập tiếng việt lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 28 Con đường của bé

Vở bài tập tiếng việt lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 28 Con đường của bé. Tuần 15, trang 62, 63

1. Đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ,… về nghề nghiệp hoặc công việc nào đó và viết thông tin vào phiếu đọc sách.

PHIẾU ĐỌC SÁCH

– Ngày đọc : ……

– Tên bài : ………

– Tác giả : ………

Chuyên mục
Vở bài tập tiếng việt 3 kết nối tri thức

Vở bài tập tiếng việt lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 27 Những chiếc áo ấm

Vở bài tập tiếng việt lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 27 Những chiếc áo ấm. Tuần 15, trang 60, 61

1. Theo em, mỗi cách học được dưới đây có lợi ích gì ?

Chuyên mục
Vở bài tập tiếng việt 3 kết nối tri thức

Vở bài tập tiếng việt lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 26 Đi tìm Mặt Trời

Vở bài tập tiếng việt lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 26 Đi tìm Mặt Trời. Tuần 14, trang 58, 59

1. Nối các cặp từ có nghĩa trái ngược nhau.

Chuyên mục
Vở bài tập tiếng việt 3 kết nối tri thức

Vở bài tập tiếng việt lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 25 Những bậc đá chạm mây

Vở bài tập tiếng việt lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 25 Những bậc đá chạm mây. Tuần 14, trang 56, 57

1. Quan sát 4 bức tranh minh họa câu chuyện Những bậc đá chạm mây, xác định nội dung từng tranh.

Chuyên mục
Vở bài tập tiếng việt 3 kết nối tri thức

Vở bài tập tiếng việt lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 24 Bạn nhỏ trong nhà

Vở bài tập tiếng việt lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 24 Bạn nhỏ trong nhà. Tuần 13, trang 54, 55

1. Đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ,… về tình cảm giữa những người thân trong gia đình hoặc tình cảm với mọi vật trong nhà ( vật nuôi, đồ đạc,… ) và viết thông tin vào phiếu đọc sách.

PHIẾU ĐỌC SÁCH

– Ngày đọc : ……

– Tên bài : ……….

– Tác giả : ……….