Vở bài tập Toán 3 CHÂN TRỜI - Học Toán Online
Chuyên mục
Vở bài tập Toán 3 CHÂN TRỜI

Vở bài tập toán lớp 3 Chân trời sáng tạo . Thực hành và trải nghiệm

Vở bài tập toán lớp 3 Chân trời sáng tạo . Thực hành và trải nghiệm. Tập 1, trang 100

SỐ ?

1. Một bước chân của em dài khoảng bao nhiêu xăng-ti-mét ?

– Em bước đi tự nhiên, bình thường ( không cố bước dài ).

– Làm dấu rồi dùng thước đo độ dài một bước chân của em (khoảng cách từ mũ bàn chân phải đến mũ bàn chân trái của một bước đi).

Chuyên mục
Vở bài tập Toán 3 CHÂN TRỜI

Vở bài tập toán lớp 3 Chân trời sáng tạo . Ôn tập: Thống kê có thể, chắc chắn, không thể

Vở bài tập toán lớp 3 Chân trời sáng tạo . Ôn tập: Thống kê có thể, chắc chắn, không thể. Tập 1, trang 99

LUYỆN TẬP

1. Thống kê các dụng cụ học tập.

a) Thu thập.

Một số dụng cụ vẽ tranh của bạn Lâm.

Chuyên mục
Vở bài tập Toán 3 CHÂN TRỜI

Vở bài tập toán lớp 3 Chân trời sáng tạo . Ôn tập học kì 1 – Ôn tập Hình học và đo lường

Vở bài tập toán lớp 3 Chân trời sáng tạo . Ôn tập học kì 1 – Ôn tập Hình học và đo lường. Tập 1, trang 96, 97, 98

LUYỆN TẬP

1. Quan sát các hình bên.

Chuyên mục
Vở bài tập Toán 3 CHÂN TRỜI

Vở bài tập toán lớp 3 Chân trời sáng tạo . Ôn tập học kì 1 – Ôn tập các phép tính

Vở bài tập toán lớp 3 Chân trời sáng tạo . Ôn tập học kì 1 – Ôn tập các phép tính. Tập 1, trang 92, 93, 94, 95

LUYỆN TẬP

1. Viết vào chỗ chấm : tổng hay hiệu.

Chuyên mục
Vở bài tập Toán 3 CHÂN TRỜI

Vở bài tập toán lớp 3 Chân trời sáng tạo . Ôn tập học kì 1 – Ôn tập các số trong phạm vi 1000

Vở bài tập toán lớp 3 Chân trời sáng tạo . Ôn tập học kì 1 – Ôn tập các số trong phạm vi 1000. Tập 1, trang 88, 89, 90, 91

Ôn tập các số trong phạm vi 1000

1. a) Đúng ghi đ , sai ghi s.

Các số sau được đọc là :

275 : Hai trăm bảy mươi lăm.

609 : Sáu trăm linh chín.

121 : Một trăm hai mươi một.

584 : Năm trăm tám mươi tư.

930 : Chín ba không.

Chuyên mục
Vở bài tập Toán 3 CHÂN TRỜI

Vở bài tập toán lớp 3 Chân trời sáng tạo . Thực hành và trải nghiệm

Vở bài tập toán lớp 3 Chân trời sáng tạo . Thực hành và trải nghiệm. Tập 1, trang 86, 87

GIỜ GIẤC – THỜI TIẾT

1. Trò chơi Xoay nhanh – Xoay đúng

( Thực hiện theo hướng dẫn trong SGK.)

Chuyên mục
Vở bài tập Toán 3 CHÂN TRỜI

Vở bài tập toán lớp 3 Chân trời sáng tạo . Em làm được những gì ?

Vở bài tập toán lớp 3 Chân trời sáng tạo . Em làm được những gì ? Tập 1, trang 84, 85

LUYỆN TẬP

1. Chọn bộ ba số thích hợp; viết các phép tính trong các bảng nhân, chia đã học ( theo mẫu ).

Chuyên mục
Vở bài tập Toán 3 CHÂN TRỜI

Vở bài tập toán lớp 3 Chân trời sáng tạo . Nhiệt độ . Đo nhiệt độ

Vở bài tập toán lớp 3 Chân trời sáng tạo . Nhiệt độ . Đo nhiệt độ. Tập 1, trang 83

Viết vào chỗ chấm.

– Dùng nhiệt kế để đo ……..

– Đơn vị đo nhiệt độ là …….

Chuyên mục
Vở bài tập Toán 3 CHÂN TRỜI

Vở bài tập toán lớp 3 Chân trời sáng tạo . Hình tròn

Vở bài tập toán lớp 3 Chân trời sáng tạo . Hình tròn. Tập 1, trang 81, 82

Viết vào chỗ chấm.

Chuyên mục
Vở bài tập Toán 3 CHÂN TRỜI

Vở bài tập toán lớp 3 Chân trời sáng tạo . Điểm ở giữa . Trung điểm của đoạn thẳng

Vở bài tập toán lớp 3 Chân trời sáng tạo . Điểm ở giữa . Trung điểm của đoạn thẳng. Tập 1, trang 79, 80

Viết vào chỗ chấm.