Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống bài 47 Luyện tập chung - Học Toán Online
Chuyên mục
Vở bài tập toán 2 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống bài 47 Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài tập Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 trang 35, 36, 37, 38 bài 47 Luyện tập chung

TIẾT 1

1.Tô màu đỏ vào vật có dạng khối trụ, màu xanh lá cây vào vật có dạng khối cầu, màu vàng vào vật có dạng khối hộp chữ nhật.

 Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 trang 35 bài 1

Trả lời :

 Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 trang 35 bài 1 trả lời
Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 trang 36 bài 2 đề bài

Trả lời :

Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 trang 36 bài 2 trả lời

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 trang 36 bài 3

Trả lời :

Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 trang 36 bài 3 trả lời

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Trong hình người tuyết bên, khối tuyết dưới cùng có dạng hình khối gì ?

Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 trang 36 bài 4

A. Khối trụ

B. Khối lập phương

C. Khối cầu

Trả lời :

Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 trang 36 bài 4 trả lời

TIẾT 2

1.Nối mỗi đồ vật với dạng hình khối của nó.

Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 trang 37 bài 1

Trả lời :

Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 trang 37 bài 1 trả lời

2. Số ?

Có một loài chim chỉ thích trang trí tổ bằng những đồ vật sặc sỡ.

Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 trang 37 bài 2

Ở phía trước tổ chim có :

– đồ vật dạng khối trụ

– đồ vật dạng khối cầu

– đồ vật dạng khối lập phương.

Trả lời :

Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 trang 37 bài 2 trả lời

3. Bạn voi kéo những khối gỗ như sau :

Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 trang 38 bài 3

Số ?

a) Hai khúc gỗ dạng khối cầu cân nặng tất cả …….. kg.

b) Bạn voi muốn kéo 1 khối gỗ dạng khối cầu và 1 khối gỗ dạng khối trụ có tổng cân nặng bé nhất. Bạn ấy đã kéo …… kg gỗ.

Trả lời :

a) Hai khúc gỗ dạng khối cầu cân nặng tất cả …60….. kg.

( Cách làm : 35kg + 25kg = 60 kg )

b) Bạn voi muốn kéo 1 khối gỗ dạng khối cầu và 1 khối gỗ dạng khối trụ có tổng cân nặng bé nhất. Bạn ấy đã kéo …45… kg gỗ.

(Cách làm: 20kg < 30 kg , 25kg < 35kg. Vậy 20kg + 25kg = 45kg)

4. Trong bức tranh, tê tê mẹ đang đào một cái hang dạng khối trụ để bắt mối.

Vở bài tập toán lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 trang 38 bài 4

a) Hoàn thành bảng sau ( theo mẫu ).

   Vào lúc     4 giờ  4 giờ 15 phút         5 giờ
  Hang sâu     20 cm        60 cm  

b) Số ?

Từ lúc 4 giờ đến 5 giờ, cái hang sâu thêm …… cm.

Trả lời :

a)

   Vào lúc     4 giờ  4 giờ 15 phút  4 giờ 30 phút       5 giờ
  Hang sâu     20 cm       40 cm        60 cm     90 cm

b) Từ lúc 4 giờ đến 5 giờ, cái hang sâu thêm …70… cm.

( Cách làm : 90 cm – 20 cm = 70 cm )

Bài kế tiếp bài 48 Đơn vị, chục, trăm, nghìn

Bài trước bài 46 Khối trụ, khối cầu

Xem video bài học bài 47 Luyện tập chung Tiết 1

Xem video bài học bài 47 Luyện tập chung Tiết 2