Lớp 4 - Học Toán Online
Chuyên mục
Bài tập về nhà toán lớp 4 Đề thi toán lớp 4 Lớp 4

Đề ôn thi kì 2 Toán lớp 4 đề số 3

Câu 1.a)

Số thích hợp điền vào ô trống là :

A.36

B. 63

C.37

D. 60

Chuyên mục
Bài tập về nhà toán lớp 4 Đề thi toán lớp 4 Lớp 4

Đề ôn thi học kì 2 toán toán lớp 4 đề số 2

Câu 1.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Cho số 547… điền vào chỗ chấm để được số :

a) Vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5

b) Vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 9

Câu 2. a)

điền số thích hợp vào ô trống để được hai phân số bằng nhau

Chuyên mục
Đề thi toán lớp 4 Lớp 4

Ôn Tập Toán lớp 4 kì 2 Đề 1

Câu 1. Đọc các số sau và nêu rõ giá trị của chữ số 9 trong mỗi số.

89 736 ; 193 545 ; 4 325 809 ; 198 231 132

Câu 2. Tìm hai số biết tổng của hai số bằng số bé nhất có ba chữ số khác nhau, hiệu của hai số là số bé nhất có hai chữ số.