Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo - Học Toán Online

Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn học toán lớp 3 chân trời sáng tạo tập 1, tập 2. giải chi tiết các bài tập giúp các em tự học và chuẩn bị bài tốt ở nhà.

TOÁN LỚP 3 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO TẬP 1

  1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

Ôn tập các số đến 1000 trang 7

Ôn tập phép cộng phép trừ trang 9

Cộng nhẩm, trừ nhẩm trang 11

Tìm số hạng trang 12

Tìm số bị trừ, số trừ trang 13

Ôn tập phép nhân trang 14

Ôn tập phép chia trang 15

Tìm thừa số trang 17

Tìm số bị chia, số chia trang 18

Em làm được những gì trang 19

Mi – li – mét trang 21

Hình tam giác, hình tứ giác trang 23

Khối hộp chữ nhật. Khối lập phương trang 25

Xếp hình trang 26

Xếp đồng hồ trang 28

Bài toán giải bằng hai bước tính trang 30

Làm quen với biểu thức trang 32

Tính giá trị biểu thức trang 33

Tính giá trị biểu thức (tiếp theo) trang 34

Tính giá trị biểu thức (tiếp theo) trang 35

Làm tròn số trang 36

Làm quen với chữ số La Mã trang 38

Em làm được những gì trang 39

Thực hành và trải nghiệm : Làm hộp bút từ vỏ hộp đã qua sử dụng trang 40

2. PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000.

Bảng nhân 3 trang 42

Bảng chia 3 trang 43

Bảng nhân 4 trang 44

Bảng chia 4 trang 45

Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm trang 46

Nhân nhẩm, chia nhẩm trang 48

Em làm được những gì trang 49

Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000 trang 50

Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000 (tiếp theo) trang 51

Phép chia hết và phép chia có dư trang 53

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 55

Em làm được những gì trang 57

Bảng nhân 6 trang 59

Bảng chia 6 trang 60

Gấp một số lên nhiều lần trang 61

Bảng nhân 7 trang 62

Bảng chia 7 trang 63

Bảng nhân 8 trang 64

Bảng chia 8 trang 65

Giảm một số đi một số lần trang 66

Bảng nhân 9 trang 67

Bảng chia 9 trang 68

Em làm được những gì trang 69

Xem đồng hồ trang 71

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 73

So sánh số lớn gấp mấy lần số bé trang 76

Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng trang 77

Hình tròn trang 79

Nhiệt độ. Đo nhiệt độ trang 81.

Em làm được những gì trang 82.

Thực hành và trải nghiệm. Giờ giấc – thời tiết trang 84

ÔN TẬP HỌC KÌ 1

Ôn tập các số trong phạm vi 1000

Ôn tập các phép tính

Ôn tập hình học và đo lường

Ôn tập thống kê. Có thể, chắc chắn, không thể

Thực hành trải nghiệm đo khoảng cách bằng bước chân trang 95.

Bảng thuật ngữ trang 99

TOÁN LỚP 3 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO TẬP 2

Chục nghìn trang 7