Toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống - Học Toán Online

Toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn chi tiết và dễ hiểu các bài học toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống tập 1, tập 2. Giúp các em học sinh ôn bài và chuẩn bị bài trước ở nhà.

Xem toàn bộ video bài học tại kênh Thành Đô Vlog

Toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống Tập 1

CHỦ ĐỀ 1 : ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

Bài 1. Ôn tập các số đến 1 000

Bài 2. Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1 000

Bài 3. Tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ

Bài 4. Ôn tập bảng nhân 2; 5 , bảng chia 2; 5

Bài 5. Bảng nhân 3, bảng chia 3

Bài 6. Bảng nhân 4, bảng chia 4

Bài 7. Ôn tập hình học và đo lường

Bài 8. Luyện tập chung

CHỦ ĐỀ 2 : BẢNG NHÂN, BẢNG CHIA

Bài 9. Bảng nhân 6, bảng chia 6

Bài 10. Bảng nhân 7, bảng chia 7

Bài 11. Bảng nhân 8, bảng chia 8

Bài 12. Bảng nhân 9, bảng chia 9

Bài 13. Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia

Bài 14. Một phần mấy

Bài 15. Luyện tập chung

CHỦ ĐỀ 3 : LÀM QUEN VỚI HÌNH PHẲNG, HÌNH KHỐI

Bài 16. Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng

Bài 17. Hình tròn. Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn

Bài 18. Góc, góc vuông, góc không vuông

Bài 19. Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông

Bài 20. Thực hành vẽ góc vuông, vẽ đường tròn, hình vuông, hình chữ nhật và vẽ trang trí

Bài 21. Khối lập phương, khối hộp chữ nhật

Bài 22. Luyện tập chung

CHỦ ĐỀ 4 : PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 100

Bài 23. Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số

Bài 24. Gấp một số lên một số lần

Bài 25. Phép chia hết, phép chia có dư

Bài 26. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Bài 27. Giảm một số đi một số lần

Bài 28. Bài toán giải bằng hai bước tính

Bài 29. Luyện tập chung

CHỦ ĐỀ 5 : MỘT SỐ ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI, KHỐI LƯỢNG, DUNG TÍCH, NHIỆT ĐỘ

Bài 30. Mi-li-mét

Bài 31. Gam

Bài 32. Mi-li-lít

Bài 33. Nhiệt độ. Đơn vị đo nhiệt độ

Bài 34. Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị mi-li-mét, gam, mi-li-lít, độ C

Bài 35. Luyện tập chung

CHỦ ĐỀ 6 : PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1 000

Bài 36. Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

Bài 37. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Bài 38. Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số

Bài 39. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Bài 40. Luyện tập chung

CHỦ ĐỀ 7 : ÔN TẬP HỌC KÌ I

Bài 41. Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100, 1000

Bài 42. Ôn tập biểu thức số

Bài 43. Ôn tập hình học và đo lường

Bài 44. Ôn tập chung