Toán lớp 4 sách cánh diều - Học Toán Online

Toán lớp 4 sách cánh diều

Hướng dẫn chi tiết, giải các bài toán lớp 4 sách cánh diều giúp các em học sinh học bài và chuẩn bị bài tốt ở nhà.

TOÁN LỚP 4 SÁCH CÁNH DIỀU TẬP 1

Xem toàn bộ video tại đây

toán lớp 4 sách cánh diều

I.SỐ TỰ NHIÊN

  1. Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100000

2. Ôn tập về hình học và đo lường

3. Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất

4. Các số trong phạm vi 1000 000

5. Các số trong phạm vi 1000 000 (tiếp theo)

6. Các số có nhiều chữ số

7. Các số có nhiều chữ số (tiếp theo)

8. Luyện tập

9. So sánh các số có nhiều chữ số

10. Làm tròn số đến hàng trăm nghìn

11. Luyện tập

12. Số tự nhiên. Dãy số tự nhiên

13. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

14. Yến, tạ, tấn

15. Giây

16. Thế kỉ

17. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

18. Luyện tập

19. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

20. Đơn vị đo góc. (Độ)

21. Hai đường thẳng vuông góc. Vẽ hai đường thẳng vuông góc.

22. Hai đường thẳng song song. Vẽ hai đường thẳng song song.

23. Luyện tập chung

24. Em ôn lại những gì đã học.

25. Em vui học Toán

II. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN.

26. Phép cộng, phép trừ

27. Các tính chất của phép cộng

28. Tìm số trung bình cộng

29. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

30. Luyện tập chung

31. Nhân với số có một chữ số

32. Nhân với số có hai chữ số

33. Luyện tập

34. Các tính chất của phép nhân

35. Luyện tập

36. Nhân với 10, 100, 1000…

37. Luyện tập chung

38. Chia cho số có một chữ số

39. Chia cho 10, 100, 1000,…

40. Chia cho số có hai chữ số

41. Luyện tập

42. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

43. Luyện tập

44. Thương có chữ số 0

45. Luyện tập

46. Luyện tập chung

47. Ước lượng tính

48. Luyện tập

49. Biểu thức có chứa chữ

50. Em ôn lại những gì đã học.

51. Em vui học toán

52. Ôn tập chung

III. Đề thi cuối học kì 1(tham khảo)