Toán lớp 7 sách cánh diều - Học Toán Online

Toán lớp 7 sách cánh diều

Hướng dẫn giải chi tiết các bài toán lớp 7 sách cánh diều giúp các em tự học và chuẩn bị bài trước ở nhà.

Xem toạn bộ video tại kênh Học toán online.

TOÁN LỚP 7 CÁNH DIỀU TẬP 1

CHƯƠNG I SỐ HỮU TỈ

1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

2. Cộng trừ, nhân, chia số hữu tỉ

3. Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ

4.Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc dấu ngoặc

5. Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ

Bài tập cuối chương I

CHƯƠNG II SỐ THỰC.

1. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

2. Tập hợp R các số thực

3.Giá trị tuyệt đối của một số thực

4. Làm tròn và ước lượng

5. Tỉ lệ thức

6. Dãy tỉ số bằng nhau

7. Đại lượng tỉ lệ thuận

8. Đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài tập cuối chương II

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 1 . Một số hình thức khuyến mãi trong kinh doanh

CHƯƠNG III HÌNH HỌC TRỰC QUAN

1. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

2. Lăng trụ đứng tam giác. Lăng trụ đứng tứ giác

Bài tập cuối chương III

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 2. Tạo đồ dùng dạng hình lăng trụ đứng

CHƯƠNG IV GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.

1. Góc ở vị trí đặc biệt

2. Tia phân giác của một góc

3. Hai đường thẳng song song

4. Định lí

Bài tập cuối chương IV

BẢNG GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

BẢNG TRA CỨU TỪ NGỮ.

TOÁN LỚP 7 CÁNH DIỀU TẬP 2