Vở bài tập toán lớp 3 Chân trời sáng tạo - Học Toán Online

Vở bài tập toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn chi tiết cho các em học sinh học và làm bài tập ở nhà. Vở bài tập toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

Vở bài tập toán lớp 3 Chân trời sáng tạo tập 1.

1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

Ôn tập các số đến 1 000.

Ôn tập phép cộng, phép trừ.

Cộng nhẩm, trừ nhẩm.

Tìm số hạng.

Tìm số bị trừ, tìm số trừ.

Ôn tập phép nhân.

Ôn tập phép chia.

Tìm thừa số.

Tìm số bị chia, tìm số chia.

Em làm được những gì ?

Mi-li-mét.

Hình tam giác. Hình tứ giác.

Khối hộp chữ nhật. Khối lập phương.

Xếp hình.

Xem đồng hồ.

Bài toán giải bằng hai bước tính.

Làm quen với biểu thức.

Tính giá trị của biểu thức.

Tính giá trị của biểu thức ( tiếp theo ).

Tính giá trị của biểu thức ( tiếp theo ).

Làm tròn số.

Làm quen với chữ số La Mã.

Em làm được những gì ?

Thực hành và trải nghiệm : Làm hộp bút từ vỏ hộp đã qua sử dụng.

2. PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

Bảng nhân 3.

Bảng chia 3.

Bảng nhân 4.

Bảng chia 4.

Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm.

Nhân nhẩm, chia nhẩm.

Em làm được những gì ?

Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1 000.

Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1 000 ( tiếp theo ).

Phép chia hết và phép chia có dư.

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số.

Em làm được những gì ?

Bảng nhân 6.

Bảng chia 6.

Gấp một số lên một số lần.

Bảng nhân 7.

Bảng chia 7.

Bảng nhân 8.

Bảng chia 8.

Giảm một số đi một số lần.

Bảng nhân 9.

Bảng chia 9.

Em làm được những gì ?

Xem đồng hồ.

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số.

So sánh số lớn gấp mấy lần số bé.

Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng.

Hình tròn.

Nhiệt độ. Đo nhiệt độ.

Em làm được những gì ?

Thực hành và trải nghiệm : Giờ giấc – Thời tiết.

ÔN TẬP HỌC KÌ I

Ôn tập các số trong phạm vi 1000

Ôn tập các phép tính

Ôn tập hình học và đo lường

Ôn tập: Thống kê có thể, chắc chắn, không thể

Thực hành và trải nghiệm