Vở bài tập toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống - Học Toán Online

Vở bài tập toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống

Vở bài tập toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống tập 1, tập 2. Hướng dẫn các em học sinh học và chuẩn bị bài trước ở nhà.

Bài 1. Ôn tập các số đến 1 000 trang 5

Bài 2. Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1 000 trang 7

Bài 3. Tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ trang 9

Bài 4. Ôn tập bảng nhân 2; 5 , bảng chia 2; 5 trang 11

Bài 5. Bảng nhân 3, bảng chia 3 trang 13

Bài 6. Bảng nhân 4, bảng chia 4 trang 15

Bài 7. Ôn tập hình học và đo lường trang 17

Bài 8. Luyện tập chung trang 21

Bài 9. Bảng nhân 6, bảng chia 6 trang 26

Bài 10. Bảng nhân 7, bảng chia 7 trang 28

Bài 11. Bảng nhân 8, bảng chia 8 trang 30

Bài 12. Bảng nhân 9, bảng chia 9 trang 32

Bài 13. Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia trang 35

Bài 14. Một phần mấy trang 37

Bài 15. Luyện tập chung trang 41

Bài 16. Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng trang 44

Bài 17. Hình tròn.Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn trang 47

Bài 18. Góc, góc vuông, góc không vuông trang 48

Bài 19. Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông trang 49

Bài 20. Thực hành vẽ góc vuông, vẽ đường tròn, hình vuông, hình chữ nhật và vẽ trang trí trang 54

Bài 21. Khối lập phương, khối hộp chữ nhật trang 56

Bài 22. Luyện tập chung trang 58

Bài 23. Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số trang 60

Bài 24. Gấp một số lên một số lần trang 62

Bài 25. Phép chia hết, phép chia có dư trang 64

Bài 26. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 66

Bài 27. Giảm một số đi một số lần trang 69

Bài 28. Bài toán giải bằng hai bước tính trang 71

Bài 29. Luyện tập chung trang 74

Bài 30. Mi-li-mét trang 76

Bài 31. Gam trang 78

Bài 32. Mi-li-lít trang 80

Bài 33. Nhiệt độ. Đơn vị đo nhiệt độ trang 81

Bài 34. Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị mi-li-mét, gam, mi-li-lít, độ C trang 82

Bài 35. Luyện tập chung trang 85

Bài 36. Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số trang 88

Bài 37. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 90

Bài 38. Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số trang 94

Bài 39. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé trang 98

Bài 40. Luyện tập chung trang 100

Bài 41. Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100, 1 000

Bài 42. Ôn tập biểu thức số trang 106

Bài 43. Ôn tập hình học và đo lường trang 109

Bài 44. Ôn tập chung trang 113

Đề thi học kì 1 toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống